22.03.2023 | Сряда
Огън
12:15 - 13:25
Обедна йога
Цвети Манова
20
Огън
12:30 - 13:30
Йога с Хаджи
Хаджиме Сингх
20
Огън
14:30 - 16:00
Йога с Пракаш *Само единично посещение или Лоялна карта Mettasense
Пракаш
20
Огън
16:00 - 17:10
Класическа йога
Руми Толева
20
Огън
18:00 - 19:10
Хáтха йога
Слави Велева
20
Вода
18:00 - 19:00
Йогалатес
Таня Димитрова
20
Вода
19:30 - 20:40
Виняса флоу
Слави Велева
20
Земя
19:30 - 20:40
Йога с Цвети
Цвети Манова
20
Огън
19:30 - 21:00
Класическа йога * Само единично посещение или Клубна карта Mettasense
Ирена Русева
20
* КЛАСОВЕТЕ СА ЗАТВОРЕНИ ЗА КЛИЕНТИ ПОЛЗВАЩИ ВАУЧЕРИ ОТ КОЛЕКТИВА