Йога, най-древната наука за живота, е възникнала преди повече от пет хилядолетия в Индия. Йога разглежда едновременно тялото, ума и духа. Физическото тяло е средство за придвижване, направлявано от ума, чиято истинска същност е душата. Действието, емоциите и интелекта образуват трите движещи сили на тялото. Балансът между тези спомага цялостното развитие на човека. Йога съчетава всички необходими за физическото здраве движения с техники за дишане и медитация, за да постигнем хармония със себе си и заобикалящия ни свят.

Йога развива съзнанието и предполага „правилен”, естествен начин на живот. За да се достигне до чистото самопознание, трябва да се преодолеят няколко степени, съблюдавайки правилата на т.нар. „йога на осемте пътя” (Eight Limbs of Yoga):

Безупречно морално поведение (Яма)

Външно и вътрешно пречистване (Нияма)

Усвояване на позите на тялото (Асани)

Овладяване на дишането (Пранаяма)

Насочване на сетивата навътре (Пратяхаря)

Концентрация (Дхарана)

Медитация (Дхяна)

Свръхсъзнание (Самадхи)