07.09.2021 | Вторник
Огън
18:00 - 19:10
Шивананда
Слави Велева
15
Земя
16:30 - 17:40
НОВ КЛАС! Ащанга Виняса
Теди Маврова отсъства
8
* КЛАСОВЕТЕ СА ЗАТВОРЕНИ ЗА КЛИЕНТИ ПОЛЗВАЩИ ВАУЧЕРИ ОТ КОЛЕКТИВА